Shtetësia e kërkesave të Shën Kits dhe Nevis

Shtetësia e kërkesave të Shën Kits dhe Nevis

KËRKESAT

Për t'u kualifikuar për nënshtetësi nën opsionin e pasurive të patundshme, qeveria kërkon që aplikantët të bëjnë një investim në pasuri të patundshme të përcaktuara, të aprovuara zyrtarisht me një vlerë të paktën 400,000 dollarë amerikanë plus pagesën e tarifave qeveritare dhe tarifave dhe taksave të tjera. Pasi që procedura e aplikimit nën këtë opsion përfshin blerjen e pasurive të paluajtshme, kjo mund të zgjasë kohën e përpunimit në varësi të pronës së zgjedhur. Pasuritë e paluajtshme mund të ri-shiten 5 vjet pas blerjes dhe nuk mund të kualifikohen blerësi tjetër për nënshtetësi. Një listë e zhvillimeve të aprovuara të pasurive të patundshme është botuar nën Pasuritë e Patundshme të Miratuar

Fitimi i shtetësisë nën opsionin SIDF kërkon një kontribut në fondacionin e diversifikimit të industrisë së sheqerit.